ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ
& ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Whether its an indoor or outdoor installation,
our specialized staff will guide you to the best
possible solution for Public transportation,
Airports, Subway, Hotels & Hospitals

Ασυμβίβαστη ποιότητα και ασφάλεια!

Ανεξάρτητα από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κτιρίου σας,
όσον αφορά τις κυλιόμενες σκάλες και τους διαδρόμους,
η WYLTOR μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

ΣΚΑΛΕΣ

escalators specs
escalators bg 2
escalators bg 4

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

escalators specs

Έντυπα